Evrensel Tüketici Hakları

EVRENSEL TÜKETİCİ HAKALARI
 
5 Temmuz 1986 Tarihinde aşağıdaki şekliyle yeniden düzenlenerek Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir.

1- Temel Gereksinimlerin Karşılanması Hakkı:,
Barınma, Isınma, Aydınlanma İçecek su bulma, Haberleşme, Ulaşım vb. ihtiyacının karşılanması hakkı

2- Sağlık ve Güvenliğin Korunması Hakkı:
Satışa sunulan/Tüketiciler tarafından satın alınan her çeşit mal ve hizmetin yaşam ve sağlık açısından tüketiciye zarar vermeyecek kalite ve nitelikte olması hakkı

3- Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı (Mal ve hizmetlerin seçilmesi hakkı)  
Tüketiciye sunulan mal ve  hizmetlerin nitelikli, Kaliteli ve uygun fiyattan sunulması, satış sonrası hizmetlerin yeterli düzeyde ve yaygınlıkta olması yanında sözleşmelerde ki haksız şartların olmaması ile baskı yaratan satış yöntemlerine karşı korunma hakkıdır.

4- Bilgi Edinme Hakkı:
Mal ve hizmetlerin özellikleri, kullanım ve bakım koşulları ile tehlikeleri ve risklerine ilişkin tüketicilerin doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi konusundaki düzenlemeler ve uygulamalara ulaşma hakkıdır.                                         

5- Eğitilme Hakkı:
Yanlış ve yanıltıcı reklamlar, Etiket ile ambalaja karşı korunma ve sorumlu tüketiciler olarak bilincin gelişimi için eğitilme hakkıdır.
Zararların Karşılanması Hakkı: Satın alınan mal ve hizmetlerin öngörülen nitelikte olmaması durumunda; ayıpların neden olduğu her türlü maddi, manevi, hukuki, ekonomik zararların karşılanması hakkıdır

6- Sesini Duyurma ve Temsil Edilme Hakkı:
Tüketicilerin örgütlenerek hükümetlerin ekonomik ve sosyal politikalarının oluşturulmasında dikkate alınması, kamu organlarında temsil edilmesi ile kendilerini ilgilendiren yasal, ekonomik, sosyal, ticari, teknik ve politik konularda düşünce ve görüşlerini belirtebilmeleri hakkıdır.

7- Seçme Hakkı: Tüketicilerin çeşitli mal ve hizmetler arasında gelir düzeylerine göre kendi gereksinimlerini karşılayabilmesi, istedikleri mal ve hizmetleri ucuz ve kaliteli olarak alabilmesi, tercih edebilmesi ve seçeneklerin artırılmasıdır.

8-.Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı:
Sağlık koşullarına uygun, Ekolojik dengenin korunduğu, Ekosistemin zarar görmediği bir çevrede yaşamak, çevresel tehlikelerden korunup gelecek kuşaklar için yaşamı koruma hakkıdır.