Bildirim yapılmadan kart ücreti alınması MB Tebliğine aykırıdır

Basına ve Kamuoyuna

Bankalar tarafından her koşulda tüketiciden kredi kartı aidatı talep/tahsil edilmesi Merkez Bankasının Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğine aykırıdır.

Bir tüketicinin bankayla (otomatik ödeme talimatı verilmesi, emekli maaşının bankaya nakledilmesi vb.) şartlarla kart ücreti alınmaması konusunda sözlü anlaşma yapması sonucu 2013-2021 arasında banka anlaşmaya uyarak herhangi bir şekilde ücret talep etmemiş olup, 2021 yılı mart ayı hesap özetine 30 gün önceden bilgi vermeksizin 218,40 TL kart ücreti tahakkuk ettirerek tahsil etmiştir.

Banka, tüketicinin süresi içinde yaptığı itirazlara ise yanıt verme gereği bile duymamıştır.

Bu durum üzerine tebliğ hükümlerine aykırılık nedeniyle Tüketici hakem heyetine başvuruda bulunan Fuat Engin, sunduğu delil nitelikli belgeler ışığında yapılan haksız uygulamaya karşı hakkını almıştır.

Aşağıda gerekçelerinin yer aldığı Kadıköy Tüketici Hakem Heyeti kararı tüm tüketiciler açısından da örnek bir karar olmuştur/olacaktır.

“Banka tarafından hakem heyetimize gönderilen savunma ekinde tüketiciye ait hesap özeti örneği Mart 2020 tarihine ait olup,.söz konusu uyuşmazlık konusu işlem ise Mart 2021 tarihine aittir.

Bu tarihte kart ücreti tahakkuk edileceğine dair tüketiciye herhangi bir bildirim gönderilmediği gibi tüketicinin başvuru ekinde sunduğu Şubat/2021 dönemine ait hesap özetinde kart ücreti alınacağına dair bir bildirim bulunmamaktadır.

Taraflar arasında imzalanan sözleşme sürecinde taraflar otomatik ödeme talimatı verilmesi ile emekli maaşının bankaya taşınması koşuluyla kredi kartı ücreti alınmayacağı konusunda sözlü anlaşma yapıldığı başvuruda belirtilmiş olup, ancak banka tarafından da bu döneme kadar ücret alındığına dair herhangi bir belge sunulmamıştır. 

 29.01.2013 tarihli taraflar arasında Bankanın şubesinde imzalanan sözleşmeye karşı 01.02.2013 tarihinde tüketici tarafından bankaya gönderilen ihbarname ile kart ücreti dahil, bazı ücretlere ilişkin itirazlar belirtilmiş olup, ancak muhatap banka tarafından herhangi bir yanıt verilmediği gibi herhangi bir işlem yapılmadığı da tespit edilmiştir.

Genel hukukun işleyişi olarak kabul edilen tüketiciden talep edilecek ücretin 30 gün önceden bilgilendirme yapılarak ve finansal tüketicinin onayı alınarak Haklı+Makul + Belgeli” bir dayanak oluşturulması gerekliliği olduğu aşikardır.

Bu durum  TCMB tarafından çıkarılan 2020/7 sayılı Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5/3 maddesi gereğince işlem öncesinde bildirim yapılmadan ve onay alınmadan gerçekleştirilmiş bir işlem olduğu anlaşıldığından, yapılan işlem tebliğ hükümlerine de aykırı olduğu gibi aynı zamanda söz konusu tebliğin 7., 9/2 ve 11 maddeleri hükümlerine de aykırıdır. Tüm bu nedenlerle tüketicinin talebinin kabulü gerekmiştir.” 

Denilerek kredi kartı ücreti adı altında tahakkuk ettirilerek tahsil edilen 218,40 TL nın hakem heyetine başvuru tarihinden itibaren avans faiz oranı eklenerek tüketiciye iadesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda TÜBİDER olarak tüketicilerin dikkat etmesi gereken konuları hatırlatmakta fayda olduğu kanaatindeyiz. Kredi Kartı kullanan Tüketicilere yıllık kart aidatı (…. TL) alınacağı 30 gün önceden tüketiciye bildirilmek zorundadır. Tüketici son ödeme tarihinden itibaren itirazı varsa 15 gün içerisinde yaparak kartını iptal etmek ya da aidatı olmayan kredi kartı talep etmek hakkına sahiptir.

Diğer yandan yıl içinde işlem görmeyen kredi kartlarına yıllık aidat tahakkuk ettirilemez.

Tüketici yurttaşları, Ekonomik çıkarlarının Korunması ile Zararlarının Tazmini ve Bilgilenme konularında duyarlı olmaya, haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.

                                                                                                    Fuat Engin/TÜBİDER Genel Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir