Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir GIDA

15 Mart Dünya Tüketiciler Gününde, Tüketici Örgütleri Konfederasyonu ve bileşenlerinin, “sürdürülebilir, erişilebilir gıda” çağrısı! Gıda fiyatları ekseninde kontrolden çıkma noktasına gelen spekülatif fiyat artışları ile tarım, hayvancılık üretiminden kaynaklı gıda fiyatları açısından önemli bir kriz yaşayan ülkemizde sivil toplum kuruluşları olarak harekete geçiyoruz. Evrensel Tüketici Haklarının “Temel ihtiyaçların karşılanması, Sağlık ve güvenliğin korunması, Zararların tazmini, Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı” ilkelerinden hareketle, Ülkeyi yönetenleri yükselişi önlenemeyen gıda fiyatları krizi ile etkili bir biçimde mücadele etmeye ve tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir alım gücünün artırıldığı uygun fiyatlı temel gıda maddelerine erişimi sağlamaya çağırıyoruz. Yaşanmakta olan gıda fiyatları krizi dikkate alınarak, orta ve uzun vadede alınacak ekonomik/politik önlemlerle sağlıklı gıdaya erişimi ve tüm tarım-gıda modelinin güvenli bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğini ısrarla vurguluyoruz.
Tarım çalışanlarının olumsuz çalışma koşulları da dahil, üretim girdilerindeki spekülatif fiyat artışları olmak üzere, kırsal alanlarda yaşanmakta olan üretim süreçlerinde ki olumsuz etkilere ve birçok konuyu kapsayan güvenli gıda politikalarının geliştirilmesi gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Tüketici Örgütleri Konfederasyonu – Birleşik Tüketiciler Federasyonu – Çevre ve Tüketici Federasyonu – Tüketici Örgütleri Federasyonu olarak, “Acil önlemlerin hızla alınması ihtiyacını her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Zaman geçirmeden hem üreticilerin haklarını hem de tüketicilerin sağlıklı, erişilebilir ve sürdürülebilir güvenli gıdaya erişiminin sağlanmasına yönelik önlemleri almanız kaçınılmaz bir sorumluluğun gereği olduğunu hatırlatıyor ve ülkeyi yönetenleri “daha adil bir hayvancılık ve tarımsal gıda sistemini” teşvik edecek adımları atmaya çağırıyoruz.
“Adil, erişilebilir ve sürdürülebilir” güvenli gıda için alınması gereken tedbir önerilerimiz. Sivil toplum örgütleri olarak, 15 Mart Dünya Tüketiciler gününde ülkeyi yönetenleri artık harekete geçmeye çağırıyoruz:
• Başta zayıf olan tüketici grupları olmak üzere tüm nüfus için gıdaya erişim güvencesi sürdürülebilir bir biçimde sağlanmalıdır.
• Üreticiler ve tüketiciler için adil fiyatları sağlayan bir gıda sistemini desteklenmelidir.
• Emek ve sosyal haklara saygılı bir gıda üretim modeli teşvik ve tesis edilmelidir.
• İthalata dayalı olmayan sürdürülebilir yerel hayvancılık modelleri teşvik edilmelidir.
• Agroekolojik tarıma dayalı gıda üretim modeli geliştirilmeli ve hızla hayata geçirilmesine katkı sağlanmalıdır.
• Merkezi ve Yerel yönetimler eliyle kamu satın alımları hayata geçirilmeli ve agroekolojik üretime dayalı gıda kurumları teşvik edilmelidir.
• Kapsayıcı, üretim ve tüketim ortamlarının gelişmesi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.
• Sürdürülebilir gıda ortamları teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
• Seçimden yerine GEÇİM’ e yönelik programlar öncelikle hayata geçirilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir