Basına ve Kamuoyuna;TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ KONFEDERASYONU (TÖK) Genel Başkanı Fuat Engin Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranlarında son üç ayda yapılan indirimlerden yola çıkarak, yine Merkez Bankası tarafından belirlenen ve Bankalar tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranlarının son 5 ayda neden değiştirilmediği konusunu değerlendirdiği açıklaması aşağıdadır.

di kartına uygulanan çok yüksek faiz oranları nedeniyle bankalar ülkenin en karlı kuruluşları olmaya devam ediyor;“Merkez Bankası tarafından belirlenen ve Bankalar tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranlarının hesaplanabilmesi için gerekli olan referans oran, bankaların 32-45 gün vadeli olarak açılan Türk lirası cinsi tüm mevduat türlerine uyguladıkları ağırlıklı ortalama faiz oranının ilan tarihi itibarıyla en güncel iki haftalık ağırlıklı ortalaması öngörülmesi karara bağlanmış olup,” *Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenir. *Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir. *Katılım bankalarınca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık akdi kâr payı oranları aylık azami akdi faiz oranlarını, aylık gecikme cezası oranları ise aylık azami gecikme faiz oranlarını geçemez. denilerek Aşağıdaki tabloda yer alan faiz oranları ilgili dönemler için geçerli olan azami oranlar olup, bankalar söz konusu oranları aşmamak koşuluyla kredi kartı işlemlerinde uygulayacakları faiz oranlarını serbestçe belirlemektedir.Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Eylül/2021 de politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 18’e, Ekim/2021 de yüzde 18’den yüzde 16’ya, Kasım/2021 de ise yüzde 16’dan yüzde 15’e indirilmesine karar vermiştir. Üç ay gibi kısa bir sürede politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, yüzde 19 dan, yüzde 15’ e yani 400 baz puan indirime gidilmesine rağmen kredi kartı akdi (%1,98) ve gecikme (temerrüt) (%2,28) faizin azami oranlarında mayıs/2021 den bu yana indirime gidilmemesi manidar olup, Merkez Bankasının konuyla ilgili politikası ve kararları bir biriyle çelişmektedir.Diğer yandan, Kredi kartı borcunun asgari ödemesini yapanlara yüzde 23.76 akdi faiz oranı, Temerrüde düşenlere ise yüzde 27,36 gecikme faiz oranı (yıllık) uygulanması yanında ilgili tüm kanunların (Faiz Kanunu, Borçlar Kanunu, Banka ve kredi Kartları Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun) yasaklamasına rağmen asgari ödemesini yapan milyonlarca tüketicinin kredi kartının kalan borcuna uygulanan aylık akdi faiz, sonraki ayda ana paraya eklenerek faiz üretmeye devam etmesi yada temerrüde düşürülen tüketiciye takibin başlatıldığı süreye kadar faizin faizi üretmeye deva edilmektedir. Bu durumla ilgili yıllardır tüm uyarılarımıza rağmen düzenleyici, denetleyici kurumlar görevlerini yapmamışlardır.Finansal kuruluşlar (Bankalar) tarafından yasa ve hukuk kurallarının ihlallerine son verilerek, tüketici istismarlarına nokta konulduğunda, Merkez Bankasının, kredi kartı faizini, kart ücretini fahiş oranda değil de hakkaniyet ölçüsünde belirlediğinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) finans kuruluşlarının yasaya aykırı haksız uygulamaları karşısında seyirci kalmak yerine, düzenleme ve denetleme görevini gerektiği gibi yapmaya başladığında, konuyla ilgili mevzuat düzenlemelerinde ülke gerçekleri ile tüketici talep ve önerilerinin dikkate alınması ve bankaların mağduriyetler yaratan yasaya aykırı haksız uygulamalarının ortadan kaldırılmasıyla başta Kredi kartından ve tüketici kredisinden kaynaklı sorunlar olmak üzere finans kuruluşlarının yarattığı sorunlara çözüm üretilmesinin mümkün olacağını ya da yaşanan sorunların önemli ölçüde azalacağını biliyoruz.Merkez Bankasını kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarını ülke gerçeklerine ve hakkaniyete uygun olarak belirlemesi için görevin yapmaya çağırıyoruz.

5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir