TÖK Sonuç Bildirisi

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) İlk Genel Kurulu ile TÖKAKADEMİ danışma kurulunun 03.10.2021 Pazar Günü Beşiktaş Belediyesi Zübeyde Ana Kültür Merkezinde yaptığı toplantılarda, örgütlenme sürecimizin yeni döneminde tüketicilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılarak yapılan çalışmalar sonucunda kamuoyuna bir sonuç bildirisi açıklamayı gerekli bulmuştur.

Çalışmalarımıza katılan, Ticaret Bakanlığına, Barolar Birliğine, Üniversitelerin çok değerli öğretim üyelerine, İBB Zabıta Dairesi Başkanlığına, Hukukçulara, Araştırmacılara, Ahilik Derneğine, Bileşen örgütlerimizin temsilcilerine çalışmalarımıza yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür ediyoruz.

Genel kurulumuzda TÖK organlarına seçilen üyelerimize başarılar diliyoruz.

Basına ve Kamuoyuna;

TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

Kuruluşuyla ülkemizde bir ilki hayata geçiren Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) kurulduğundan bu yana çalışmalarını büyük bir titizlik ve özveriyle sürdürmektedir.

Kuruluş bildirisiyle de açıkladığımız hedeflerimizi hayata geçirmeye başlayarak örgütlülüğümüzü her geçen gün daha da pekiştirmekteyiz.

Kurucu bileşenlerimiz olan Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF), Birleşik Tüketiciler Federasyonu (BTF), Çevre ve Tüketici Federasyonu (ÇETÜF) ve federasyonlarımızı oluşturan tüketici örgütlerinin 25 yıllık deneyimi ve gücüyle tüketici hareketinin en nitelikli, en dinamik kadrolarının yer aldığı bir çatı örgütü olmuştur.

Kuruluşunu tamamlayarak çalışmalara başladığımız, hukukçu ve akademisyenle ve uzmanların yer aldığı tüketici politikaları konusunda önemli bir yere sahip olacak TÖK AKADEMİ Danışma Kurulu ile çalışma alanlarımıza yönelik oluşturduğumuz uzman arkadaşlarımızdan oluşan araştırma merkezimiz TÖK-AR etkin inceleme ve araştırma faaliyetleri yoğun bir biçimde devam etmektedir.

Tüketicinin korunması konusunda devlete, özel sektöre ya da özerk yapılara görevler düşse de bu alanda en fazla söz sahibi olması gereken aktörler, bizzat tüketiciler ve tüketiciler tarafından oluşturulan yapılardır. Tüketici örgütlerinin kendilerine biçilen bu rolü gereğince yerine getirebilmeleri için ekonomik, beşeri ve teknik açıdan yeterli donanıma sahip olma ihtiyacı önemlidir. Bu gerekliliklerin başında savunuculuk faaliyetlerini yürütecek finansman araçlarına erişim, nitelikli ve yeterli personel, teknik bilgi ve donanım ile iletişimsel kapasite gelmektedir. Zira bileşenlerimizin kapasitelerinin geliştirilmesinin yaratacağı sonuçlar, Tüketici örgütlerini, çok daha işlevsel, tüketicilerin gözünde muteber, diğer piyasa aktörleri nezdinde ise etkin bir konuma taşıyacak temel yetenekler; bağımsız araştırma, analiz, test ve rapor üretme kabiliyeti ile bu çalışmalar sonucunda elde edilen çıktıları kitleler ile paylaşabilme becerisidir. Tüketici örgütlerinin temel fonksiyonu olan savunuculuk çalışmalarında bu örgütlerin elini güçlendirecek olan bakanlıklar, üniversiteler, yerel yönetimler olacaktır.

03.10.2021 tarihinde İlk genel kurulumuzu yaparak yönetim organlarımızı seçtiğimiz bu süreçte, TÖK-AKADEMİ danışma kurulumuzun da ilk toplantısını yaparak çalışmalarımıza yön vermeye başladık. Ayrıca, TÖK-AR’ın çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürmesiyle de ülkemizde tüketicinin korunması faaliyetleri boyut kazanarak ilerlemektedir.                                                                                         Diğer yandan “Consumer International” üyeliğimizin gerçekleşmesiyle uluslararası alana taşınan hak arama mücadelemiz daha da etkili olacaktır.

Bu kapsamda önümüzdeki kısa ve orta vadeli süreçte bazılarının aşağıda belirttiğimiz önümüze koyduğumuz görevleri hayata geçirmek olmazsa olmazlarımızdandır.

*Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Evrensel Tüketici Haklarının ülkemizde tam  anlamıyla hayata geçirilmesi öncelikli görevlerimizden olmaya devam edecektir.

*Tüketicinin Yaşamında ekonomik ve sosyal sorunlar yaratan Zamlara karşı ve Fahiş fiyat artışlarının önlenmesine yönelik kesintisiz mücadele yaklaşımı yine öncelikli görevimiz olacaktır,

*Temel yaklaşımımız olan, Biat etme anlayışı değil, uzlaşma kültürünü yaygınlaştırmak,

*TÖK örgütlülüğünün Dünyanın en iyi örneklerinden biri olması için çok çalışmak,

* Söz-Yetki- Karar süreçlerinde etkin bir biçimde yer almak öncelikli hedeflerimizden olacaktır,

*Ülkemizde ürün ve gıda güvenliğinin sağlanması, hak arama mücadelemizin olmazsa olmazlarından biri olacaktır,

*Tüketici yaşamını olumsuz etkileyen dolaylı vergilerin kaldırılması ya da minimum düzeye indirilmesine yönelik çabalar olacaktır,

* Merkez Bankası, BDDK, EPDK, BTK gibi üst kuruluşları tüketicinin hak ve hukukuna uygun bir görev anlayışı içinde olması hedefi,

*Ülkeyi yönetenleri sosyal devlet olmanın gereği olarak, tüketiciler adına yaşamı kolaylaştıran paketleri hayata geçirme mücadelesi olacaktır,

Bu süreçten en fazla olumsuz etkilenen kesim tüketiciler olmaya devam etmektedir.                

*Tüketiciler olarak, Temel tüketim maddelerinde yaşanan ile KDV oranlarının ortadan kaldırılması,

* İletişim sektöründe alınan  Deprem vergisi olarak konulan ÖİV (özel iletişim vergisi) ÖTV (özel tüketim vergisi) nin kaldırılması,

* Merkez Bankasının belirlediği kredi kartı akdi/gecikme faiz oranının % oranlarının zaman geçirmeden düşürülmesi yine öncelikli taleplerimiz olacaktır,

*Kredilerden ve kredi kartlarından kaynaklı giderek artan mağduriyetlerin önlenmesini beklerken.      Son dönemde yaşanan fiyat artışları nedeniyle, PANDEMİ den (COVİD19) ve yapılan fiyat artışlarından kaynaklı yaşanan sorunların faturasını tüketiciler ödememesi için mücadele etmek,

. * Ülkemizde gerekliliği her gün daha fazla hissedilen “TÜKETİCİ BAKANLIĞI” kurulması hedefi. Önümüzdeki süreçte öncelikli görevlerimiz olacaktır.

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) olarak haklı mücadelemizde, gücümüzü her geçen gün daha da artırarak, örgütlülüğümüzü birlikte daha da büyütmek için, ülkemizde bulunan tüm tüketici derneklerini federasyonlarımıza, Tüketici Federasyonlarını ise TÖK e katılmaya davet ediyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir