Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu

Ülkemizde tüketicinin korunması alanında bir ilki daha hayata geçirdik. Kamu kurumu, Üniversite ve Sivil Toplum örgütünün paydaşlığında Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Tüketici Örgütleri Konfederasyonu işbirliğiyle “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu” İstanbul Aydın Üniversitesinde 26-27 Ekim 2022 de gerçekleştirilmiştir.


Sempozyum, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahit Doğan, Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Genel Başkanı Fuat Engin, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber’in açılış konuşmalarıyla başlamıştır. İlk Gün sırasıyla, Tüketici Hukukunda yapılan son değişiklikler, tüketicinin korunması alanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, Ülkemizde ürün güvenliğinin neresindeyiz, e-ticaret alanında yaşanan güncel sorunlar ve çözüm önerileri başlıklı oturumlarda sempozyum düzenleyicisi kurum temsilcilerinin yanı sıra, İstanbul Barosu, İBB den ve ilgili sektörlerden uzmanlar katılmışlardır. Sempozyumun 2. Gününde ise Ticaret Bakanlığı daire başkanı Dr. Yakup Güzel’ in AB Yeşil Mutabakatı başlıklı sunumuyla başlayan ve sırasıyla, Finansal tüketicilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri, Telekomünikasyon alanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri başlıklı yapılan oturumlara ise yine sempozyum düzenleyicisi kurum temsilcileri yanında, Bankalar Birliği, Telekomünikasyon sektör derneklerinden uzmanlar katılmışlardır. Merkez Bankası temsilcileri ise konuşmacı olmayı tercih etmeyerek, dinleyici olarak yer alarak gerekli notları aldıklarını ifade etmişlerdir. Sempozyumun sonuç bildirisi başlıklı son toplantısında Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Yakup Güzel, Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Genel Başkanı Fuat Engin, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yrd. Prof. Dr. Ebru Ceylan’ın sempozyumu değerlendiren konuşmaları sonrası sempozyum sona ermiştir. Sempozyuma çok sayıda akademisyen, TÖK bileşenleri, Hukukçu ve Hukuk Fakültesi öğrencileri katılmışlardır.
Tüm emeği geçenlere TÖK olarak teşekkür ediyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir