Siyasi Partilere Açık Çağrımızdır!..

Ülkemiz 14.05.2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve TBMM üyelerinin belirleneceği bir seçime doğru yol alırken, seçime katılacak siyasi partilerin çalışmalarının geldiğimiz noktada toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermesi ve yaşadığı sorunların çözümlenmesine yönelik olması gerektiğini düşünüyoruz.
Ancak bu süreçte tüketicinin korunması alanında yapılan çalışma hazırlıklarının, ülkemiz tüketicilerini ilgilendiren temel konuların yeterli olmadığı yada yer almadığını tespit etmemiz nedeniyle görüş ve önerilerimizi sizlerle paylaşmak istedik.

Ülkemizin ilk tüketici konfederasyonu olan ve Consumer International üyesi olarak ülkemizi Dünyada temsil eden Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) kuruluşundan buyana bileşenlerinin 26 yıllık deneyiminden aldığı güçle ulusal ve uluslararası alanda tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürerek ilkleri hayata geçirmektedir. 1995 yılında ilk kez 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun TBMM de yasalaşmasıyla tüketiciler haklarına kavuştu. O dönemde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında oluşturulan Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, bugün Ticaret Bakanlığı bünyesinde Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Geçen süre içerisinde 2004 yılında AB direktifleri dikkate alınarak TKHK da değişiklikler yapılmış, 2014 yılında ise kapsamı genişletilerek 6502 sayılı TKHK olarak yasalaştırılmış olup, sonrasında ise torba yasa teklifleriyle küçük değişiklikler yapılmıştır.
Sürecin işleyişinde ülke gerçekleri ile tüketici ihtiyaç ve talepleri hiçbir zaman yeterince dikkate alınmadığı gibi, ülkemizde tüketici örgütlerinin desteklenmesi ve tüketici haklarının gelişimi yeterli olmamıştır.
Bugün çözüm üretilmesi gerek konuların en önemlisi tüketicinin korunmasında daha güçlü bir kurumsal yapının oluşması ihtiyacıdır.
Ticaret kesiminin hak ve çıkarları için kurulmuş ve bu yönde faaliyet gösteren Ticaret Bakanlığı bünyesinde Tüketicinin Korunması ile Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve Ürün Güvenliği ve denetimi Genel Müdürlüğü eliyle yürütülen tüketicinin korunması çalışmaları yeterli değildir ve tüketici ihtiyaç ve taleplerine, ürün güvenliğinin sağlanmasına yeterince yanıt verememektedir.
Öncelikli talebimiz; Almanya Federal Cumhriyeti ve Dünyadaki benzer örneklerinde olduğu gibi, önümüzdeki kısa dönemde TÜKETİCİ BAKANLIĞI ‘nın kurulmasıdır. Talebimize, seçim bildirgenizde
yer verilmesi, seçimi kazanmanız durumunda ise hükümet programında taleplerimize yer verilerek gerçekleştirilmesi ülkemiz tüketicilerinin korunmasını güçlendirecek ve yaşanan sorunların kısa sürede aşılmasını sağlayacaktır.

Tüketici Bakanlığının kuruluş süreci tamamlanıncaya kadar;


*Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda yapılan son değişikliklerin oldubittiye getirilmesi nedeniyle, tüketici ihtiyaç ve talepleri önemli ölçüde göz ardı edilmiştir.
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda gerekli değişiklikler zaman geçirmeden gündeme alınmalıdır.
*Tüketicinin korunması alanında mal ve piyasası aktörlerinin gerek meslek içi eğitim eksikliği, gerekse iyi niyetli olmayan ihlal ve istismarları nedeniyle yaşanan sorunlar her geçen gün artmaktadır. Bu konuda sorunlar hızla masaya yatırılmalı çözümler hızla üretilmelidir.
*Tüm Dünyada tüketicinin korunması çalışmaları, ‘test ve analiz-kıyaslama’ anlayışına sahipken, ülkemizde bu anlayışın yeterince sağlanamamasından kaynaklı olarak yeni düzenleme yapılması ihtiyacı vardır. Dünyadaki örnekleri gibi, Koordinasyonunu tüketici örgütlerinin yürüteceği yeni bir sistemin kurulması/desteklenmesiyle Türkiye’de de tüketicinin bilgilenmesine ve seçme hakkını kullanmasına yönelik test dergisi yayınlanması (Stiftunf Warentest –wich gibi) ürün güvenliğinde etkili bir süreci başlatacaktır.
*Gerek Anayasanın 172. Maddesi, gerekse Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun amaç
maddesiyle Dünyada ki örnekleri incelenerek tüketici örgütlerine gerekli destekler sağlanmalıdır.
*Tüketici bilincinin artırılmasına yönelik okullarda “Bilinçli Tüketim-Bilinçli tüketici” dersinin müfredata konulmasına ilişkin bir düzenleme yapılmalıdır.

Ülkemiz tüketicileri adına sizlerden talep ediyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir